Dugurd kantiner - Et av dagens høydepunkter!
Dugurd:du godeste- kantiner-langbord.jpg

Våre kunder

Daglig leder
Astrid Roppen
975 11 306
astrid@dugurdkantiner.no

HR- og administrasjonssjef 
Bård Chr. Roppen Hermansen
916 80 295 
baard@dugurdkantiner.no

HR rådgiver
Mari Maaø Nilssen,
910 00 533
mari@dugurdkantiner.no,

Kreativ produktsjef
David Bratlie
992 16 933
david@dugurdkantiner.no 

Økonomi ansvarlig
Elisabeth Granlien  
952 27 695
elisabeth@dugurdkantiner.no

Produksjonsleder
Søren Riis Clemensen
918 03 418
soren@dugurdkantiner.no